Het initiatief

Zonnepark De Schorf is een initiatief van duurzaam energiebedrijf Pure Energie en dorpscoöperatie Steingood. Zij zijn samen de beoogde exploitanten, zodat via de coöperatie omwonenden mede-eigenaar kunnen worden van het zonnepark. 

Het grondgebonden zonnepark is beoogd aan de Schorfweg en Koelenweg, ten zuidwesten van Beringe. Op de onderstaande plattegrond is de beoogde locatie van het zonnepark middels het blauwe vlak aangegeven.
Klik hier voor visualisaties van het zonnepark.

De beoogde omvang van het zonnepark is circa 28 hectare. Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar wordt minimaal 25 procent van het totaal beschikbare oppervlak niet bebouwd met zonnepanelen. Dat betekent dat er maximaal 21 hectare aan zonnepanelen komt. De minimaal 7 hectare waar geen zonnepanelen komen, wordt gebruikt voor maatregelen die het landschap en de natuur versterken.

De verwachte productie van een zonnepark van deze omvang is minimaal circa 21 miljoen kilowattuur (kWh).Het totale elektriciteitsgebruik in de gemeente Peel en Maas was in 2018 iets minder dan 266 miljoen kWh. Als het zonnepark 21 miljoen kWh per jaar opwekt, is dat circa 8 procent van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Peel en Maas.