Stand van zaken

Laatste update: 7 september 2020
Een overzicht van de nieuwsberichten vindt u hier.
 

Reacties op concreet plan en beleid gemeente Peel en Maas
We hebben een concreet plan gemaakt voor het zonnepark. Dit concrete plan bestaat uit een landschappelijk inpassingsplan. Dit plan beschrijft onder andere waar het zonnepark komt, hoe groot het wordt en welke maatregelen worden genomen om het zonnepark landschappelijk in te passen, de natuur een impuls te geven en hinder te beperken.
Er lopen nog geen formele procedures, we hebben nog geen vergunning aangevraagd voor het zonnepark. We zijn benieuwd wat omwonenden, maatschappelijke organisaties en anderen vinden van het plan en hebben ook reacties ontvangen op het plan. Deze reacties zijn samengevat in dit nieuwsbericht.  
In datzelfde nieuwsbericht leest u ook meer over de recente ontwikkelingen rond het beleid voor zonneparken van de gemeente Peel en Maas.

Omgeving mede-eigenaar van zonnepark via dorpscoöperatie Steingood
De omgeving, zoals omwonenden, kan mede-eigenaar worden van het zonnepark en erin mee-investeren. Dit wordt georganiseerd door dorpscoöperatie Steingood. Daarvoor hebben Steingood en Pure Energie een samenwerkingsovereenkomst gesloten: zowel Steingood als Pure Energie wordt voor 50 procent eigenaar van het zonnepark. Als u hierover meer informatie wil of wil helpen om dit vorm te geven, kunt u contact opnemen met Thijs Rutten en Bert Coppelmans van Steingood via het mailadres en telefoonnummer van Thijs Rutten: maerutten@home.nl of 06 - 80086683.

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn zeker welkom, via info@zonneparkdeschorf.nl.  

 

© Zonnepark De Schorf