Het initiatief

Zonnepark De Schorf is een initiatief van duurzaam energiebedrijf Pure Energie en dorpscoöperatie Steingood. Zij zijn samen de beoogde exploitanten, zodat via de coöperatie omwonenden mede-eigenaar kunnen worden van het zonnepark. 

Locatie en omvang
Het grondgebonden zonnepark is beoogd aan de Schorfweg en Koelenweg, ten zuidwesten van Beringe. Op de onderstaande plattegrond is de beoogde locatie van het zonnepark middels het blauwe vlak aangegeven (tekst loopt door onder de plattegrond)Klik hier voor visualisaties van het zonnepark.

De beoogde omvang van het zonnepark is circa 28 hectare. Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar wordt minimaal 25 procent van het totaal beschikbare oppervlak niet bebouwd met zonnepanelen. Dat betekent dat er maximaal 21 hectare aan zonnepanelen komt.

De verwachte productie van een zonnepark van deze omvang is circa 21 miljoen kilowattuur (kWh).Het totale elektriciteitsgebruik in de gemeente Peel en Maas was in 2018 iets minder dan 266 miljoen kWh. Als het zonnepark 21 miljoen kWh per jaar opwekt, is dat circa 8 procent van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Peel en Maas.

Afbeelding: ligging plangebied Zonnepark De Schorf

Omgeving mede-eigenaar
Een belangrijk onderdeel van het plan is dat de omgeving mede-eigenaar kan worden van het zonnepark, via dorpscoöperatie Steingood. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen lid worden van de coöperatie en samen investeren in het zonnepark. Zo worden zij samen eigenaar van hun deel van het zonnepark. Hun inleg krijgen zij terugbetaald uit de exploitatie van het zonnepark. Hiervoor hebben Steingood en Pure Energie een samenwerkingsovereenkomst gesloten: zowel Steingood als Pure Energie wordt voor 50 procent eigenaar van het zonnepark en ze werken op gelijkwaardige basis samen.

Omgevingsfonds
Verder wordt er een omgevingsfonds ingericht. De omvang van dit fonds is gekoppeld aan de jaarlijkse productie van het zonnepark: 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh = 1000 kWh), voor een periode van 15 jaar. Met een verwachte productie van circa 21.000 MWh per jaar resulteert dat in een omgevingsfonds van circa 10.500 euro per jaar. Dit is een bedrag ter indicatie waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. De jaarlijkse bijdrage aan het omgevingsfonds is afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde productie van het gerealiseerde zonnepark. 

Waaraan het omgevingsfonds wordt besteed, willen we vooral in samenspraak met de omgeving bepalen. Als mogelijkheid dragen we graag aan dat het omgevingsfonds ter beschikking wordt gesteld aan bredere maatschappelijke projecten, initiatieven of voorzieningen in een wijder gebied rondom het zonnepark. Dit kunnen bijvoorbeeld voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, sport of onderwijs zijn, maar ook andere voorzieningen die bijdragen aan de lokale en/of regionale maatschappij. 

Met name Steingood is betrokken bij het vormgeven van wat tot nu toe een solidariteitsfonds heet. Er worden meer duurzame energieprojecten in de gemeente Peel en Maas gerealiseerd die een omgevingsfonds ter beschikking stellen. Het idee is deze fondsen samen te voegen en hieruit in samenspraak met de samenleving voorzieningen of projecten te starten of te ondersteunen.