Het zonnepark

Initiatiefnemers: Pure Energie en Steingood
Zonnepark De Schorf is een initiatief van duurzaam energiebedrijf Pure Energie en dorpscoöperatie Steingood. Zij zijn samen de initiatiefnemers en exploitanten, zodat via de coöperatie omwonenden mede-eigenaar kunnen worden van het zonnepark. 

Locatie
Het grondgebonden zonnepark is beoogd aan de Schorfweg en Koelenweg, ten zuidwesten van Beringe in de gemeente Peel en Maas. Op de onderstaande plattegrond is de beoogde locatie van het zonnepark middels het blauwe vlak aangegeven (tekst loopt door onder de plattegrond)

Locatie

Afbeelding: het blauwe vlak is het plangebied van Zonnepark De Schorf.

Veel aandacht voor landschap en natuur
Het totale plangebied is circa 28 hectare groot, maar boven 41 procent van het plangebied komen geen zonnepanelen. Die ruimte is inclusief de ruimtes tussen de rijen zonnepanelen en is bestemd voor landschappelijke en natuurlijke elementen. In het landschappelijk inpassingsplan is veel aandacht voor landschap en natuur. Klik hier voor het volledige landschappelijk inpassingsplan. Zo komt er een vijftien meter brede zoom van bloemen, kruiden, ruigte en struweel rondom het gehele zonnepark. Op onderstaande doorsnede ziet u hoe deze zoom eruit komt te zien (tekst loopt door onder de afbeelding).

Onder en tussen de rijen zonnepanelen komt kruiden- en bloemrijk grasland en er komt twee meter ruimte tussen de rijen zonnepanelen. De sloot in het plangebied die van oost naar west loopt, krijgt gedeeltelijk minder steile, natuurvriendelijke oevers. Ongeveer de helft van deze sloot wordt ook ondieper gemaakt, zodat deze plek natter wordt. Aan de noordkant worden enkele bomen toegevoegd.

2021 05 12 doorsnede 1

Afbeelding: een doorsnede van het zonnepark met links zonnepanelen, dan de zoom van bloemen, kruiden, ruigte en struweel, een sloot en dan de weg.

Veel duurzame elektriciteit
De verwachte productie van een zonnepark van deze omvang is circa 37 miljoen kilowattuur (kWh). Het totale elektriciteitsgebruik in de gemeente Peel en Maas was in 2019 iets meer dan 265 miljoen kWh. Als het zonnepark 37 miljoen kWh per jaar opwekt, is dat circa veertien procent van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Peel en Maas.

Omgeving mede-eigenaar
Een belangrijk onderdeel van het plan is dat de omgeving mede-eigenaar kan worden van het zonnepark, via dorpscoöperatie Steingood. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen lid worden van de coöperatie en samen investeren in het zonnepark. Zo worden zij samen eigenaar van het zonnepark. Uit de exploitatie van het zonnepark krijgen zij rente op hun investering. Hiervoor hebben Steingood en Pure Energie een samenwerkingsovereenkomst gesloten: zowel Steingood als Pure Energie wordt voor 50 procent eigenaar van het zonnepark en ze werken op gelijkwaardige basis samen.

Omgevingsfonds
Verder wordt er een omgevingsfonds ingericht. De omvang van dit fonds is gekoppeld aan de jaarlijkse productie van het zonnepark: 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh = 1000 kWh), voor een periode van 15 jaar. Met een verwachte productie van circa 37.000 MWh per jaar resulteert dat in een omgevingsfonds van circa 18.500 euro per jaar. Dit is een bedrag ter indicatie waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. De jaarlijkse bijdrage aan het omgevingsfonds is afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde productie van het gerealiseerde zonnepark. 

Waaraan het omgevingsfonds wordt besteed, willen we vooral in samenspraak met de omgeving bepalen. Als mogelijkheid dragen we graag aan dat het omgevingsfonds ter beschikking wordt gesteld aan bredere maatschappelijke projecten, initiatieven of voorzieningen in een wijder gebied rondom het zonnepark. Dit kunnen bijvoorbeeld voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, sport of onderwijs zijn, maar ook andere voorzieningen die bijdragen aan de lokale en/of regionale maatschappij. 

Met name Steingood is betrokken bij het vormgeven van wat tot nu toe een solidariteitsfonds heet. Er worden meer duurzame energieprojecten in de gemeente Peel en Maas gerealiseerd die een omgevingsfonds ter beschikking stellen. Het idee is deze fondsen samen te voegen en hieruit in samenspraak met de samenleving voorzieningen of projecten te starten of te ondersteunen.