Stand van zaken

Laatste update: 16 februari 2021
Onderaan deze pagina ziet u de recentste nieuwsberichten.

Reacties op landschappelijk inpassingsplan
We hebben een concreet plan gemaakt voor het zonnepark. Dit concrete plan bestaat uit een landschappelijk inpassingsplan. Dit plan beschrijft onder andere waar het zonnepark komt, hoe groot het wordt en welke maatregelen worden genomen om het zonnepark landschappelijk in te passen, de natuur een impuls te geven en hinder te beperken.

Er lopen nog geen formele procedures, we hebben nog geen vergunning aangevraagd voor het zonnepark. We zijn benieuwd wat omwonenden, maatschappelijke organisaties en anderen vinden van het plan en hebben ook reacties ontvangen op het plan. Deze reacties zijn samengevat in dit nieuwsbericht. We onderzoeken momenteel of deze reacties tot aanpassing van het plan kunnen leiden. 

Omgeving mede-eigenaar van zonnepark via dorpscoöperatie Steingood
De omgeving, zoals omwonenden, kan mede-eigenaar worden van het zonnepark en erin mee-investeren. Dit wordt georganiseerd door dorpscoöperatie Steingood. Daarvoor hebben Steingood en Pure Energie een samenwerkingsovereenkomst gesloten: zowel Steingood als Pure Energie wordt voor 50 procent eigenaar van het zonnepark. Als u hierover meer informatie wil of wil helpen om dit vorm te geven, kunt u contact opnemen met Thijs Rutten en Bert Coppelmans van Steingood via het mailadres en telefoonnummer van Thijs Rutten: maerutten@home.nl of 06 - 80086683.

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn zeker welkom, via info@zonneparkdeschorf.nl.