Informatie

Op deze pagina plaatsen we vooral relevante documenten met betrekking tot Zonnepark De Schorf. We proberen deze pagina steeds aan te vullen. Als u hiervoor suggesties hebt, dan horen wij dat graag via info@zonneparkdeschorf.nl.

We hebben ook een pagina gemaakt waar we veelgestelde vragen proberen te beantwoorden. Dat zijn vragen over de initiatiefnemers, over het initiatief Zonnepark De Schorf en over zonne-energie in het algemeen. Deze pagina met veelgestelde vragen vindt u hier.

Bijeenkomst (8 juli 2019)

Op 8 juli 2019 organiseerden we een bijeenkomst voor omwonenden en maatschappelijke organisaties over het idee om een werkgroep in te richten voor dit zonnepark. Een verslag van deze bijeenkomst leest u hieronder.

Het verslag van de bijeenkomst

Informatieavond omwonenden binnen 750 meter (8 juli 2020)

Op 8 juli 2020 hielden we een informatieavond voor de omwonenden binnen 750 meter van het zonnepark. Hier lichtten we het concrete plan voor Zonnepark De Schorf toe en waren benieuwd naar de vragen en opmerkingen van omwonenden.

Presentatie informatieavond Verslag informatieavond

Concreet plan: landschappelijk inpassingsplan (10 juli 2020)

We hebben een concreet plan gemaakt voor Zonnepark De Schorf. Dit concrete plan bestaat uit een landschappelijk inpassingsplan. Dit plan beschrijft onder andere waar het zonnepark komt, hoe groot het wordt en welke maatregelen worden genomen om het zonnepark landschappelijk in te passen, de natuur een impuls te geven en hinder te beperken.

Klik hier om dit plan te lezen