Concreet plan maken voor zonnepark

02 oktober 2019 Matthijs Oppenhuizen

Sinds het bekendmaken van ons idee voor dit zonnepark in maart 2019 hebben we omwonenden en maatschappelijke organisaties benaderd om hierover in gesprek te gaan. Dat heeft erin geresulteerd dat wensen en suggesties zijn gedaan met betrekking tot het zonnepark, bijvoorbeeld over de landschappelijke inpassing. We waarderen de inbreng die we hebben gekregen vanuit de omgeving. Nu willen we een volgende fase ingaan: een concreet plan maken voor het zonnepark. De gemaakte opmerkingen zullen we daarbij betrekken.

Contact met omwonenden en maatschappelijke organisaties
We gaan aan de slag om een dergelijk plan te maken. Als we het plan hebben opgesteld, nemen we weer contact op met in elk geval de omwonenden binnen 750 meter van het beoogde zonnepark en een aantal maatschappelijke organisaties waar we contact mee hebben. Daar bespreken we dit concrete plan dan mee. Ook delen we dit plan dan via onze nieuwsbrief en website.

Mocht u in de tussentijd nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan uiteraard gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via info@zonneparkdeschorf.nl.