Omgevingsvergunning is vernietigd

06 februari 2024 Matthijs Oppenhuizen

In dit nieuwsbericht gaat het over de uitspraak van de rechtbank over de beroepen die zijn ingesteld tegen de definitieve omgevingsvergunning voor het zonnepark.

Omgevingsvergunning is vernietigd
De omgevingsvergunning voor het zonnepark is vernietigd. Dat is de uitspraak van de rechtbank naar aanleiding van de beroepen die zijn ingediend tegen de definitieve omgevingsvergunning voor het zonnepark. Dat betekent dat er op dit moment geen vergunning is voor het zonnepark en dat het zonnepark niet mag worden gebouwd. Dit betekent niet dat het zonnepark definitief van de baan is. Dat leggen wij verderop in dit nieuwsbericht uit.

Meerdere redenen voor vernietiging van omgevingsvergunning
De rechtbank noemt een aantal redenen waarom de omgevingsvergunning is vernietigd. Zo is – kort gezegd – volgens de rechtbank niet goed genoeg onderbouwd waarom dit zonnepark nodig is. Zeker gezien de zonneladder van de gemeente waarin onder andere de voorkeur voor zonnepanelen op daken boven zonneparken op (landbouw)grond is opgenomen.

Een andere reden is dat volgens de rechtbank onduidelijk is wat de gemeente bedoelt met de voorwaarde dat een zonnepark in combinatie moet zijn met een passende netwerkstructuur. Ook hierover oordeelt de rechtbank dat niet goed genoeg is onderbouwd waarom de omgevingsvergunning voor Zonnepark De Schorf hieraan voldoet.

Verder vindt de rechtbank dat het besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning ook moest worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Peel en Maas, wat niet is gebeurd.

Meerdere vervolgstappen mogelijk
Er zijn nu meerdere vervolgstappen mogelijk. Zo kan er tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State, bijvoorbeeld als de gemeente het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank.

Een andere optie is dat de gemeente de omgevingsvergunning voor het zonnepark opnieuw verleent, die dan wordt verbeterd op de punten waarop de rechtbank nu kritiek heeft.

Welke vervolgstappen worden gezet, weten we nog niet. Dat is ook afhankelijk van wat de gemeente Peel en Maas wil doen. Wij treden hierover uiteraard in overleg met de gemeente, want wij willen dit zonnepark nog steeds graag realiseren.

We houden u op de hoogte
Dat is voor nu de stand van zaken. Via onze website en nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.