Terugblik op informatieavond en vervolgstap

25 maart 2019 Matthijs Oppenhuizen

De eerste informatieavond waarop we ons idee voor dit zonnepark toelichtten, is drukbezocht. Er waren op 13 maart 2019 circa 40 mensen aanwezig in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe. Wij kijken terug op een goede bijeenkomst. Er zijn veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt door de aanwezigen. Ze maakten goed duidelijk wat hun eerste gedachten en vragen zijn naar aanleiding van ons initiatief. Dat vinden we belangrijk om te horen.

Presentatie en verslag van informatieavond
We hebben een verslag gemaakt van de bijeenkomst. 
Klik hier om dat verslag te lezen. Verder hebben we toegezegd de presentatie die we tijdens deze informatieavond hebben gegeven te delen. Klik hier voor deze presentatie. 

Aanmelden voor nieuwsbrief

We verspreiden per e-mail nieuwsbrieven over dit zonnepark. Via deze website is het mogelijk aan te melden voor de nieuwsbrief.

Visualisaties

Tijdens de informatieavond lieten we visualisaties zien van het beoogde zonnepark. Klik hier om deze visualisaties nogmaals te kunnen bekijken.

Hieronder staat een korte handleiding voor het bekijken van de visualisaties. Als u hier vragen over hebt, neemt u dan contact met ons op via info@zonneparkdeschorf.nl 

 1. Klik in het beginscherm op ‘Kaart’.
 2. U ziet dan de vijf locaties van waar u de visualisaties kunt bekijken:
  - Vreedepeelweg
  - Schorfweg
  - Beringe west
  - Koelenweg
  - Heibloemseweg
 3. Klik op één van de locaties naar keuze om de visualisaties te bekijken.
 4. Links onderin beeld ziet u de verschillende opties:
  - Klik op ‘Huidige situatie’ om het gebied te zien zonder zonnepark.
  - Klik op ‘Toekomstige situatie’ om visualisaties van het mogelijke zonnepark te zien.
  Belangrijk: in deze visualisaties is nog geen landschappelijke inpassing zoals een bosschage ingetekend. In het uiteindelijke plan willen we wel rekening houden met landschappelijke inpassing, in samenspraak met de omgeving.
 5. Links bovenin beeld kunt u op ‘Kaart’ klikken om terug te gaan naar het overzicht en één van de andere gezichtspunten zoals genoemd bij 2. te bekijken.

 

Als u een visualisatie bekijkt, kunt u het beeld ook bijdraaien en inzoomen met behulp van de muis op uw computer.

Vervolg: eerste contacten met coöperatie Steingood

Zoals gemeld in de uitnodiging voor de informatieavond en tijdens de informatieavond zelf, verkeert het initiatief voor dit zonnepark nog in een pril stadium. We willen het plan verder uitwerken in samenspraak met de omgeving. We kunnen het dan onder andere hebben over de landschappelijke inpassing, rekening houden met de natuurwaarden in het gebied en financiële participatie. Over financiële participatie: een deel van het zonnepark kan wat ons betreft eigendom worden van een coöperatie zodat mensen uit de omgeving door lidmaatschap van de coöperatie ook mede-eigenaar van het zonnepark zijn. Daarnaast willen we een gebiedsfonds inrichten.

We zijn recent in gesprek gekomen met coöperatie Steingood uit Beringe. Het contact is nog pril, maar we willen serieus bekijken of Steingood en wij kunnen samenwerken aan het plan voor dit zonnepark. Ook enkele andere organisaties en geïnteresseerde inwoners hebben al laten weten er open voor te staan om mee te werken aan dit initiatief.
Steingood en wij gaan op korte termijn om tafel om te kijken hoe we dit kunnen oppakken. Zodra daar nieuws over is, melden we dat via onze nieuwsbrief en deze website.