Volgende stap: uitspraak rechtbank over beroepen

20 december 2023 Matthijs Oppenhuizen

In dit nieuwsbericht gaat het over de zitting bij de rechtbank over de beroepen die zijn ingesteld tegen de definitieve omgevingsvergunning voor het zonnepark.

Volgende stap: uitspraak rechtbank over beroepen
Op 14 december 2023 was bij de rechtbank in Roermond de zitting over de beroepen die zijn ingesteld tegen de definitieve omgevingsvergunning voor het zonnepark. In de nieuwsbrief van 1 november 2023 meldden we dat deze zitting aanstaande was.

Tijdens de zitting stelde de rechter vragen aan de indieners van de beroepen, de gemeente als vergunningverlener en de initiatiefnemers van het zonnepark. De indieners, gemeente en initiatiefnemers konden verder de toelichting geven die zij wensten. De Limburger schreef een artikel naar aanleiding van deze zitting, klik hier om dit artikel te lezen.

De rechter buigt zich nu over alle informatie en komt vervolgens met een uitspraak. De reguliere termijn is dat zes weken na de zitting uitspraak wordt gedaan, maar de rechter kan ook besluiten meer tijd nodig te hebben. Gelet op de komende feestdagen is de verwachting dat dit laatste wel het geval zal zijn. Een exacte planning voor de uitspraak kunnen we nu dus nog niet geven. Als hier meer duidelijkheid over is of we hebben de uitspraak ontvangen, melden we dat via onze nieuwsbrief en website.