Concreet plan voor Zonnepark De Schorf

10 juli 2020 Matthijs Oppenhuizen

We hebben een concreet plan gemaakt voor Zonnepark De Schorf.

Samen met omwonenden en maatschappelijke organisaties
Vanaf maart 2019 hebben wij – dorpscoöperatie Steingood en duurzaam energiebedrijf Pure Energie – u geïnformeerd en op de hoogte gehouden over ons idee voor Zonnepark De Schorf. In oktober 2019 meldden we dat we een concreet plan gingen maken voor het zonnepark en hierbij de opmerkingen van omwonenden en maatschappelijke organisaties die we hadden gekregen, zouden betrekken. Inmiddels is dit plan gereed en delen we dat graag met u.

Concreet plan staat op website
Dit concrete plan bestaat uit een landschappelijk inpassingsplan. Dit plan beschrijft onder andere waar het zonnepark komt, hoe groot het wordt en welke maatregelen worden genomen om het zonnepark landschappelijk in te passen, de natuur een impuls te geven en hinder te beperken. U vindt dit landschappelijk inpassingsplan op onze website, klik daarvoor hier.

Afmetingen en productie
Het plan is een zonnepark van 28 hectare groot. Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar wordt minimaal 25 procent van het totaal beschikbare oppervlak niet bebouwd met zonnepanelen. Dat betekent dat er maximaal 21 hectare aan zonnepanelen komt en minimaal 7 hectare wordt benut voor landschap en natuur. De verwachte productie van een zonnepark van deze omvang is minimaal circa 21 miljoen kWh per jaar. Daarmee kan het circa 8 procent van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Peel en Maas opwekken.

Hieronder ziet u een plattegrond van het zonnepark uit het landschappelijk inpassingsplan. Onder de afbeelding worden de maatregelen op het gebied van landschap en ecologie toegelicht.

2020 06 04 plattegrond inpassingsplan

Struweel en kruiden rondom het zonnepark
De eerste pagina’s van de landschappelijke inpassing zijn vooral een beschrijving van de huidige locatie en omgeving. Vanaf pagina 9 wordt het ontwerp toegelicht. In hoofdlijnen komt het erop neer dat om het zonnepark een zoom met kruiden en struweel wordt geplant. Deze strook is 20 tot 30 meter breed en 4 tot 8 meter hoog. Hiermee wordt het zicht op het zonnepark weggenomen, omdat de panelen zelf circa 2,5 meter als hoogste punt hebben.
Hieronder ziet u een afbeelding die laat zien hoe dit struweel zal aansluiten op de bestaande bomen. Deze bomen blijven allemaal staan (tekst loopt door onder de afbeelding):

Doorsnede zoom

Kruidenrijk grasland en sloten natuurvriendelijker
Daarnaast wordt er kruidenrijk grasland onder en tussen de panelen gezaaid. Verder worden de bestaande sloten in het plangebied natuurvriendelijker gemaakt (minder steile oevers en ondiepere delen) waardoor hier meer leven in kan komen.
Hieronder ziet u afbeeldingen hoe de oevers van de sloten minder steil worden en een voorbeeld wat er onder en tussen de zonnepanelen kan worden ingezaaid (tekst loopt door onder de afbeeldingen):

Plasdras

Bloemenweide

Goed voor boerenland- en weidevogels
Bovenstaande maatregelen zorgen ervoor dat het zonnepark met name voor boerenlandvogels zoals de patrijs een interessant leefgebied wordt (tekst loopt door onder de afbeelding). 

Patrijs

Benieuwd naar uw reactie
We horen graag wat u vindt van dit plan voor Zonnepark De Schorf. We hebben nog geen vergunning aangevraagd, dus we kunnen naar aanleiding van reacties het plan nog aanpassen. Wel moeten we daarbij beoordelen of ideeën of wensen mogelijk zijn binnen de technische, juridische en financiële mogelijkheden, maar we staan open voor opmerkingen, vragen en suggesties. U kunt ons bereiken via info@zonneparkdeschorf.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen, omgevingsmanager bij Pure Energie, op 06-57870755. We horen graag vóór 1 september 2020 wat u ervan vindt.

Omgeving mede-eigenaar van zonnepark
Onderdeel van het plan is dat de omgeving, zoals omwonenden, mede-eigenaar kan worden van het zonnepark en erin kan mee-investeren. Dit wordt georganiseerd door dorpscoöperatie Steingood. Daarvoor hebben Steingood en Pure Energie een samenwerkingsovereenkomst gesloten: zowel Steingood als Pure Energie wordt voor 50 procent eigenaar van het zonnepark. Indien u daarover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Thijs Rutten en Bert Coppelmans van de werkgroep duurzaamheid van Steingood via het mailadres en telefoonnummer van Thijs Rutten: maerutten@home.nl of 06 - 80086683.

Overigens was er eerder sprake van dat er vanuit coöperatie Steingood een speciale energiecoöperatie werd opgericht om mede-eigenaar van het zonnepark te worden. Dit zou coöperatie Energiek Beringe worden, maar later is gebleken dat het mede-eigenaarschap ook rechtstreeks via Steingood zelf kan worden georganiseerd. Daarom is daar voor gekozen.

Omgevingsfonds
Ook komt er een omgevingsfonds. De omvang van dit fonds is gekoppeld aan de jaarlijkse productie van het zonnepark: 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh = 1000 kWh), voor een periode van 15 jaar. Met een verwachte productie van circa 21.000 MWh per jaar resulteert dat in een omgevingsfonds van circa 10.500 euro per jaar. Dit is een bedrag ter indicatie waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. De jaarlijkse bijdrage aan het omgevingsfonds is afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde productie van het gerealiseerde zonnepark. 

Waaraan het omgevingsfonds wordt besteed, willen we vooral in samenspraak met de omgeving bepalen. Als mogelijkheid dragen we graag aan dat het omgevingsfonds ter beschikking wordt gesteld aan bredere maatschappelijke projecten, initiatieven of voorzieningen in een wijder gebied rondom het zonnepark. Dit kunnen bijvoorbeeld voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, sport of onderwijs zijn, maar ook andere voorzieningen die bijdragen aan de lokale en/of regionale maatschappij. 

Met name Steingood is betrokken bij het vormgeven van wat tot nu toe een solidariteitsfonds heet. Er worden meer duurzame energieprojecten in de gemeente Peel en Maas gerealiseerd die een omgevingsfonds ter beschikking stellen. Het idee is deze fondsen samen te voegen en hieruit in samenspraak met de samenleving voorzieningen of projecten te starten of te ondersteunen.