Hoger beroep en omgevingsvergunning opnieuw verlenen

21 maart 2024 Matthijs Oppenhuizen

In dit nieuwsbericht gaat het over het hoger beroep dat wordt ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank. Ook begint de gemeente de procedure om de omgevingsvergunning voor het zonnepark opnieuw te verlenen.

Hoger beroep en omgevingsvergunning opnieuw verlenen
De gemeente Peel en Maas gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Limburg waarmee de omgevingsvergunning van het zonnepark is vernietigd. Ook wij gaan als initiatiefnemers in hoger beroep tegen deze uitspraak. Dat betekent dat de zaak wordt voorgelegd aan de Raad van State. De gemeente en wij zijn het niet eens met het oordeel van de rechtbank en willen daarom een uitspraak van de Raad van State. 

Tegelijkertijd begint de gemeente Peel en Maas de procedure om de omgevingsvergunning voor het zonnepark opnieuw te verlenen. Dat is ook de opdracht uit de uitspraak van de rechtbank, dat de gemeente opnieuw een beslissing moet nemen op de aanvraag voor de omgevingsvergunning die wij eerder al hadden ingediend. Daarbij moet de gemeente dan rekening houden met de uitspraak die de rechtbank heeft gedaan. De opnieuw verleende omgevingsvergunning moet voldoen aan de kritiekpunten die de rechtbank Limburg in de uitspraak heeft aangegeven.

We houden u op de hoogte
Dat is voor nu de stand van zaken. Een exacte planning voor zowel het hoger beroep als de procedure voor het opnieuw verlenen van de omgevingsvergunning kunnen we nu nog niet geven. Maar zodra daar meer over bekend is, melden we dat via onze nieuwsbrief.