Inbreng van omgeving voor plan zonnepark is welkom

19 juli 2019 Matthijs Oppenhuizen

Zoals gemeld in ons vorige nieuwsbericht kan een deel van het beoogde zonnepark eigendom worden van een coöperatie. Vanuit coöperatie Steingood is hiervoor een nieuwe energiecoöperatie opgericht: Energiek Beringe. Deze coöperatie is de beoogde mede-eigenaar van het zonnepark. Energiek Beringe en duurzaam energiebedrijf Pure Energie werken nu samen aan het idee voor het zonnepark en zijn samen de beoogde exploitanten hiervan.

Werkgroep wordt niet ingericht

In ons vorige nieuwsbericht meldden we eveneens dat we een werkgroep wilden inrichten waaraan omwonenden en maatschappelijke organisaties deelnemen om zo in samenspraak een concreet plan te maken voor het zonnepark. We hebben alle omwonenden binnen 750 meter van het beoogde zonnepark en enkele maatschappelijke organisaties uitgenodigd voor een bijeenkomst hierover op 8 juli. De opkomst tijdens deze bijeenkomst was beperkt. Daarom hebben we in samenspraak met de aanwezigen besloten geen werkgroep in te richten. Dat lijkt op dit moment niet het beste middel om de omgeving te betrekken bij het zonnepark.

Inbreng uit de omgeving is welkom

Dat er geen werkgroep komt, betekent niet dat we geen inbreng van de omgeving willen in de planvorming. We zijn in contact met enkele maatschappelijke organisaties en een enkele omwonende. We zijn benieuwd naar hun suggesties en wensen voor het uiteindelijke plan voor het zonnepark. Ook willen we meer maatschappelijke organisaties en omwonenden spreken om hun ideeën en wensen voor het zonnepark op te halen. Deze inbreng, samen met bijvoorbeeld de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de informatieavond op 13 maart 2019, gebruiken we om een concreet plan voor het zonnepark te maken.
Ook uw inbreng is van harte welkom. Als u ideeën of wensen hebt voor de inrichting van het terrein of de financiële participatie (via de energiecoöperatie en het omgevingsfonds), horen we dat graag. U kunt ons bereiken via info@zonneparkdeschorf.nl

Kort verslag van bijeenkomst over werkgroep

We hebben een kort verslag gemaakt van de bijeenkomst op 8 juli en dat verslag hebben we per e-mail gedeeld met de aanwezigen. Dit verslag kunt u ook lezen, klik daarvoor hier. Daarmee bent u ook op de hoogte van de afspraken die we hebben gemaakt met de aanwezigen.